EPB-VERSLAGGEVING, -ADVIES EN AANGIFTE

Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat,
naast stabiliteits- en technische studies,
de EPB-verslaggeving, het EPB advies en de aangifte
ervan een meerwaarde kan vormen
naar onze klanten toe.

Heel wat architecten, studiebureaus en bouwpromotoren werden
door het hele energiegebeuren een beetje overvallen.
Daarom kan Studiebureau De Weert niet alleen de EPB-berekening
uitvoeren voor alle projecten waar een EPB-verslaggever is vereist,
maar we geven ookgraag advies om tot een ontwerp te komen
dat energiebesparing hoog in het vaandel draagt.
Dit kan vaak door kleine ingrepen, die architecturaal geen invloed
hebben,maar die energetisch gezien sterk scoren.

Studiebureau De Weert geeft advies bij uw ontwerp.
We kunnen aan alle professionelen uit de
bouw dan ook op een snelle manier een evaluatie bezorgen
van het ontwerpen aangeven waarde knelpunten liggen.
Daarnaast verzorgen wij de volledige EPB-aangifte
voor uw klant-bouwheer.
Dit omvat dus de EPB-berekening, startverklaring, opvolging
van de werken betreffende
de EPB-aangifte en de eindverklaring. Daarnaast doen wij ook
haalbaarheidsstudies voor alternatieve
energiesystemen. Deze zijn sinds 1 februari 2008 verplicht op
gebouwen groter dan 1000m².

Wij doen nog veel meer : hebt u ooit al een energiestudie
op uw projecten overwogen?
Als u een project aan het ontwerpen bent of overweegt om
ingrijpende wijzigingen aan een bestaand gebouw door te voeren,
dan adviseren wij u graag op het vlak van de meest energie-efficiente
bouwtechnieken. Zo kunt u aan uw toekomstige kopers of huurders
reeds een volledige berekening laten zien van de jaarlijkse stookkosten,
de door u voorziene of gerealiseerde extra werken om tot een
energie-efficient gebouw te komen.
Neem hieromtrent gerust contact op met ons,
zodat wij uw project kunnen analyseren.