TECHNISCHE STUDIES

Voorziet u verwarming, HVAC,
warmtepompen, zonneboilers of -panelen,
bij ons kunt u terecht voor een optimaal ontwerp voor uw project.

Hier hebben we niet enkel oog voor een uiterst nauwkeurige studie.
Mede dankzij onze ervaring in het berekenen van
de energiewaarde van uw gebouw, kunnen wij u dan
ook exact informeren over welke systemen het best geschikt
zijn en welke stellig af te raden.

Gezien de mogelijkheid deze studie te combineren met die
van de draagstructuur van uw project, wordt reeds van bij de aanvang
het ideale tracé voorzien, zodat bij uitvoering geen onverwachte
en onoplosbare tegenstrijdigheden tussen beide opduiken.